Menu Zamknij

IV Festiwal Katolickiej

Nauki Społecznej

Od teorii do praktyki  

2020 r.  

IV Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

        Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej to odpowiedz na zapotrzebowanie społeczne, aby nauka społeczna kościoła była żywo obecna w otaczającym nas świecie. 

        „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Według Jana Pawła II katolicka nauka społeczna stanowi jedno z ewangelizacyjnych narzędzi Kościoła. Jako doktryna społeczna zawiera zasady refleksji , normy, oceny i wytyczne działania. Jednak do jej najbardziej podstawowych zadań należy nie tyle przeprowadzenie naukowych analiz przeobrażeń społecznych, ile moralno-religijne oddziaływanie na rozwój tych przemian, aby wraz z nimi dokonywał się autentyczny postęp człowieka i społeczeństwa. W takim ujęciu widać wyraźnie przesunięcie uwagi z systemów politycznych i ekonomicznych na sprawę samego człowieka, będącego „pierwszą i podstawową drogą Kościoła”.


/ks. dr Dariusz Wojtecki/

Czytaj więcej …

        Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej odbędzie się w Polsce po raz trzeci. Prekursorem inicjatywy jest Fundazione Giuzeppe Toniolo w Weronie, która od ośmiu lat organizuje Festival della Dottrina Sociale cieszący się ogromnym zainteresowaniem. 

        Głównym celem Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach ekonomii społecznej i edukacji, a także integracja środowisk realizujących zasady katolickiej nauki społecznej i wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie. 

       Intencją organizatorów jest, by III Festiwal KNS w Polsce przyczynił się do integracji środowisk realizujących zasady katolickiej nauki społecznej oraz do wymiany dobrych praktyk w tym obszarze.

        Nad merytoryczną stroną Festiwalu czuwa Rada Programowa pod przewodnictwem JE ks. abpa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, Przewodniczącego Rady ds. Społecznych KEP, w składzie: ks. prof. Stanisław Skobel – członek komitetu naukowego kwartalnika „Społeczeństwo”, mons. Adriano Vincenzi – Prezes Fundacji im. Giuseppe Toniolo z Werony, Tomasz Nakielski – Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Sławomir Józefiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Prezes Zarządu Grupa INCO S.A., Jan Juszczak oraz Piotr Sutowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, zastępca redaktora naczelnego Miesięcznika „Civitas Christiana”.

        III Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej odbędzie się w dniach 18-19 października 2019 roku w Pałacu Prymasowskim (Hotel Bellotto), przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie. 

        Organizatorzy: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Fundacja Civitas Christiana oraz Obserwatorium Społeczne. 

Program

III Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej  

 

18-19 października 2019 r.

 Pałac Prymasowski (Hotel Bellotto), 

ul. Senatorska 13/15 Warszawa   

  

  • Dzień I
  • Dzień II
Dzień I
 15:00-17:00 Pałac Prymasowski, Sala Kolumnowa

Rejestracja uczestników

17:00-18:00 Pałac Prymasowski, Sala Kolumnowa

Inauguracja Festiwalu 

Konferansjer: Grzegorz Miśtal 

 

Słowo powitania

Tomasz NakielskiPrezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

mons. Adriano VincenziPrezes Fundacji Giuseppe Toniolo w Weronie

 

Wykład wprowadzający

JE Ks. abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski, Przewodniczący Rady ds. społecznych KEP 

18:00-19:40 Pałac Prymasowski, Sala Kolumnowa

I Debata ekspercka 

Kaganek czy kaganiec oświaty?

ks. prof. Piotr MazurkiewiczUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

red. Jan WróbelRadio TOK FM

Barbara NowakMałopolski Kurator Oświaty 

 

Moderator: red. Jan Pospieszalski 

20:00-20:50 Pałac Prymasowski, Sala Kolumnowa

Uroczysta Gala /wstęp z zaproszeniami/ 

 

Wręczenie wyróżnienia Bonum et Lucrum.

 

Wręczenie Złotej Honorowej Odznaki Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” JE ks. abp Salvatore Pennacchio, Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce.

 

Koncert muzyki neapolitańskiej w wykonaniu Rodziny Kaczmarków.

 

Dzień II
09:00-10:00  Kościół Środowisk Twórczych pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła w Warszawie, Pl. Teatralny 20

Msza Święta 

ks. dr Dariusz WojteckiKrajowy Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”  

10:00-10:30 Pałac Prymasowski

Rejestracja uczestników

10:00-11:00 Przerwa kawowa – Pałac Prymasowski, Sala Marmurowa
11:00-13:00 Pałac Prymasowski, Sala Żółta 

Warsztaty pt. „Młodzi w cyberświecie – katechezy profilaktyczne”

11:00-13:00 II Debata ekspercka – Pałac Prymasowski, Sala Kolumnowa 

Inauguracja drugiego dnia Festiwalu

Konferansjer: Estera Ryczek

   

II Debata ekspercka 

Made in Poland. Metka czy łatka?

 

ks. prof. Krzysztof Kietliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tomasz JanikPrezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego

Marek Wróbel, Prezes Zarządu Fundacji Republikańskiej

dr Andrzej Pawluk, Wiceprezes Zarządu Grupa INCO S.A. 

 

Moderator: red. Michał SzułdrzyńskiRzeczpospolita 

13:00-14:00 Pałac Prymasowski, Sala Kolumnowa

Zakończenie Festiwalu 

 

ks. prof. Stanisław Fel, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tomasz Nakielski, Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany w programie.

Warsztaty

19 października 2019

 

Temat: Młodzi w cyberświecie – katechezy profilaktyczne 

Pałac Prymasowski, Sala Żółta

 

Rada programowa

ks. abp
Józef Kupny 

Metropolita Wrocławski,

Przewodniczący Rady

ds. Społecznych KEP

ks. prof.
Stanisław Skobel 

Członek Komitetu Naukowego

kwartalnika

Społeczeństwo

Tomasz
Nakielski

Prezes Zarządu 

Katolickiego 

 Stowarzyszenia

„Civitas Christiana”

Sławomir Józefiak

Przewodniczący Rady Nadzorczej Katolickiego Stowarzyszenia

Civitas Christiana 

Prezes Zarządu Grupa INCO S.A.

Jan Juszczak

Samorządowiec 

Piotr Sutowicz 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Katolickiego Stowarzyszenia

„Civitas Christiana” 

Miesięcznik „Civitas Christiana” 

Patronat honorowy

JE ks. abpa Stanisława Gądeckiego

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 

Organizatorzy

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Fundacja „Civitas Christiana”

Współorganizatorzy

Obserwatorium społeczne

Patroni medialni