VI FESTIWAL KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ
27-28 września 2022 r.

00
Dni
:
00
Godzin
:
00
Minut
:
00
Sekund

O FESTIWALU Dlaczego warto wziąć udział?

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej to przestrzeń do rozmowy na najważniejsze tematy, platforma wymiany myśli ludzi zatroskanych o dobro wspólne. To również ciekawe i aktualne zagadnienia, debaty specjalistów z różnych dziedzin, integracja środowisk oraz wymiana doświadczeń, a także przestrzeń
w której biznes, gospodarka, kwestie społeczne i polityczne stykają się z Ewangelią i etyką. Festiwal jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, aby nauka społeczna Kościoła była żywo obecna w otaczającym nas świecie. Głównym celem Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach edukacji i ekonomii społecznej.

Rada Programowa

Nad merytoryczną stroną Festiwalu czuwa Rada Programowa.
Wydarzenie  corocznie obejmuje patronatem honorowym Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Patronat Honorowy

Organizatorzy

Dofinansowanie

2022_NCK_dofinans_interwencje-rgb

Debaty i warsztaty online Program VI Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej

10:00

Msza Święta w Kościele pw. św. Aleksandra w Warszawie

pod przewodnictwem ks. bp. Mariana Florczyka

12:00

Otwarcie Festiwalu

Otwarcie Festiwalu - Maciej Szepietowski

Wykład inauguracyjny - prof. Tomasz G. Grosse

13:00- 14:30

I DEBATA EKSPERCKA

Silna czy krucha – jak jest Unia Europejska?

ks. prof. Piotr Mazurkiewicz

Agaton Koziński

prof. Ryszard Legutko

Mateusz Gawroński

16:00-17:30

II DEBATA EKSPERCKA

Gospodarka – rozwój czy upadek?

Magdalena Rzeczkowska

dr Marek Dietl

Marek Zuber

Piotr Sutowicz

18:30

Uroczysta Gala

Wyróżnienie laureata Bonum et Lucrum

Wyróżnienie najlepszej publikacji z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej

 

Prezentacja:

Raportu pt. "Przejawy patriotyzmu i jego związki z religijnością"

Publikacji Chantal Delsol pt. "Zmierzch Uniwersalności"

09:00 - 14:00

"Nikt nie jest samotną wyspą" - KNS w teorii i praktyce

Zakres:

KNS a społeczny Wymiar wiary

Mam swoje zasady - źródła, zasady i wartości KNS

KNS - między teorią a praktyką

  • dobro wspólne
  • solidarność
  • pomocniczość

Prowadzący: Piotr Sutowicz, Maciej Szepietowski, Tomasz Nakielski, Mateusz Zbróg, Kamil Sulej

09:00 - 17:00

Podstawowe metody zarządzania przedsiębiorstwem

Celem szkolenia jest pobudzenie świadomości młodych osób w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zapobieganie wykluczeniu finansowemu oraz kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości

Zakres:

  • Planowanie i przygotowanie budżetu
  • Rozliczenie budżetu (analiza kosztów i przychodów)
  • Przepływy pieniężne
  • Style przywództwa a etapy rozwoju pracownika
  • Parafraza
  • Komunikacja dopasowana do stylu poznawczego osoby
  • Motywacja i modelowanie zachowań

Prowadzący: Anna Rybak, Bernard Fruga

MIEJSCE FESTIWALU

Warszawa, Sound Garden Hotel
Żwirki i Wigury 18

Zobacz nas na

Patronat Medialny