VII FESTIWAL KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ
28-30 września 2023 r.

00
Dni
:
00
Godzin
:
00
Minut
:
00
Sekund

O FESTIWALU Dlaczego warto wziąć udział?

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej to przestrzeń do rozmowy na najważniejsze tematy, platforma wymiany myśli ludzi zatroskanych o dobro wspólne. To również ciekawe i aktualne zagadnienia, debaty specjalistów z różnych dziedzin, integracja środowisk oraz wymiana doświadczeń, a także przestrzeń
w której biznes, gospodarka, kwestie społeczne i polityczne stykają się z Ewangelią i etyką. Festiwal jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, aby nauka społeczna Kościoła była żywo obecna w otaczającym nas świecie. Głównym celem Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach edukacji i ekonomii społecznej.

Rada Programowa

Nad merytoryczną stroną Festiwalu czuwa Rada Programowa.
Patronat Honorowy nad tą inicjatywą objął Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski.

Organizatorzy

 

 

Program VII edycji Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Od teorii do praktyki

18:00

Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

Otwarcie Festiwalu

Kamil Sulej – Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”,
bp Marian Florczyk – Przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP

18:15

Wykład inauguracyjny

Abp Domenico Sorrentino

19:00

Uroczysta gala

Nagroda „Bonum et Lucrum”

Wyróżnienie najlepszej publikacji z zakresu KNS

Prezentacja: Publikacji nowe wydanie Słownika Katolickiej Nauki Społecznej
ks. prof. Piotr Mazurkiewicz –
Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Koncert trio wiolonczelowego – A’Tre

20:00

Kolacja

9:00-10:00

Kościół Świętego Aleksandra, plac Trzech Krzyży, Warszawa

Msza Święta

11:00-12:00

Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

Wykład wprowadzający

Dlaczego biznes potrzebuje etyki? - prof. Aniela Dylus

12:00 -12:15

Przerwa

12:15-13:30

I Debata ekspercka

Ekonomia współczesnego człowieka

Abp Domenico Sorrentino – Biskup Foligno
Alberto Stizzoli – Prezes Fondazione Segni Nuovi
Prof. Sławomir Sowiński – Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Ks. dr Dariusz Wojtecki – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

13:45-15:00

Przerwa obiadowa

15:00-16:30

II Debata ekspercka

O potrzebie krytycznego myślenia (sztuczna inteligencja)

ks. prof. Józef Kloch – Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego
prof. Jerzy Surma –Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Michał Kłosowski – Wszystko Co Najważniejsze
Marta Karpińska – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

16:30-16:45

Przerwa

16:45-18:15

III Debata ekspercka

Prawda czy fake news? Kto zarabia na kłamstwie?

Marek Zuber – Akademia Nauk Stosowanych Mazovia
Katarzyna Adamiak-Sroczyńska – Telewizja Polska
Wojciech Garbacik - Grupa INCO S.A.
Mateusz Gawroński - Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

18:15

Podsumowanie i zakończenie

 ks. dr Marek Żejmo

9:00 – 14:00

Parafia NMP Matki Miłosierdzia, ul. Bonifacego 9, Warszawa

Warsztaty

Fake news w pracy katechety. Geneza, istota, przeciwdziałanie

Prowadzący: dr Klaudia Rosińska, Piotr Sutowicz

9:00 – 17:00

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, ul. Wspólna 25, Warszawa

Warsztaty

Warsztaty

Dobra komunikacja i skuteczne realizowanie projektów w zespole

Cele szkolenia

  • Poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu współpracy i skutecznego realizowania projektów w zespole;
  • Wypracowanie wśród uczestników dobrych wzorców komunikacyjnych, będących podstawą do skutecznego i efektywnego działania;
  • Wykształcenie pozytywnego, zespołowego ducha współpracy, poczucia współodpowiedzialności.
  • Poznanie metody MBO – zarządzania organizacją przez cele.

Prowadzący: Franciszek Niemyski

9:00 – 14:00

Parafia NMP Matki Miłosierdzia, ul. Bonifacego 9, Warszawa

Warsztaty

Fake news w pracy katechety. Geneza, istota, przeciwdziałanie

Prowadzący: dr Klaudia Rosińska, Piotr Sutowicz

9:00 – 17:00

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, ul. Wspólna 25, Warszawa

Warsztaty

Warsztaty

Dobra komunikacja i skuteczne realizowanie projektów w zespole

Cele szkolenia

  • Poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu współpracy i skutecznego realizowania projektów w zespole;
  • Wypracowanie wśród uczestników dobrych wzorców komunikacyjnych, będących podstawą do skutecznego i efektywnego działania;
  • Wykształcenie pozytywnego, zespołowego ducha współpracy, poczucia współodpowiedzialności.
  • Poznanie metody MBO – zarządzania organizacją przez cele.

Prowadzący: Franciszek Niemyski

9:00-10:00

Kościół Świętego Aleksandra, plac Trzech Krzyży, Warszawa

Msza Święta

11:00-12:00

Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

Wykład wprowadzający

Dlaczego biznes potrzebuje etyki? - prof. Aniela Dylus

12:00 -12:15

Przerwa

12:15-13:30

I Debata ekspercka

Ekonomia współczesnego człowieka

Abp Domenico Sorrentino – Biskup Foligno
Alberto Stizzoli – Prezes Fondazione Segni Nuovi
Prof. Sławomir Sowiński – Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Ks. dr Dariusz Wojtecki – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

13:45-15:00

Przerwa obiadowa

15:00-16:30

II Debata ekspercka

O potrzebie krytycznego myślenia (sztuczna inteligencja)

ks. prof. Józef Kloch – Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego
prof. Jerzy Surma –Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Michał Kłosowski – Wszystko Co Najważniejsze
Marta Karpińska – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

16:30-16:45

Przerwa

16:45-18:15

III Debata ekspercka

Prawda czy fake news? Kto zarabia na kłamstwie?

Marek Zuber – Akademia Nauk Stosowanych Mazovia
Katarzyna Adamiak-Sroczyńska – Telewizja Polska
Wojciech Garbacik - Grupa INCO S.A.
Mateusz Gawroński - Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

18:15

Podsumowanie i zakończenie

 ks. dr Marek Żejmo

18:00

Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

Otwarcie Festiwalu

Kamil Sulej – Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”,
bp Marian Florczyk – Przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP

18:15

Wykład inauguracyjny

Abp Domenico Sorrentino

19:00

Uroczysta gala

Nagroda „Bonum et Lucrum”

Wyróżnienie najlepszej publikacji z zakresu KNS

Prezentacja: Publikacji nowe wydanie Słownika Katolickiej Nauki Społecznej
ks. prof. Piotr Mazurkiewicz –
Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Koncert trio wiolonczelowego – A’Tre

20:00

Kolacja

11.00-11:30

Zjawisko patriotyzmu i nacjonalizmu w Polsce i ich związki z religijnością

raport przygotowany przez dr Karola Leszczyńskiego

11:30-13:00

I DEBATA EKSPERCKA

Przejawy patriotyzmu i jego związki z religijnością

prof. Grzegorz Sokołowski – Obserwatorium Społeczne

prof. Krzysztof Koseła – Uniwersytet Warszawski

prof. Jan Żaryn – Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Kamil Sulej – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana"

13:30-15:00

II DEBATA EKSPERCKA

Kościół – Naród – Patriotyzm – i co dalej?

Grzegorz Górny – Dziennikarz, publicysta

prof. Paweł Skibiński – Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Marcin Przeciszewski – Katolicka Agencja Informacyjna

Maciej Szepietowski – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

17:30

Koncert Kwartetu Opera

Kwartet Opera w składzie:

Przemysław Treszczotka, Michał Rożek, Krzysztof Jakub Szwarc, Krzysztof Pawłowski
Prowadzenie i śpiew - Kamil Pękala

MIEJSCE FESTIWALU

Warszawa, Sound Garden Hotel
Żwirki i Wigury 18

Zobacz nas na

Patronat Medialny

Akredytacje dla mediów: festiwalkns@civitaschristiana.pl